Chào mừng bạn đến với website TH Lý Thường Kiệt

Có 7 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo số 33/TB-THLTK ngày 01 tháng 10 năm 2019 cảu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt về các khoản đóng góp năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TB%20cac%20khoan%20dong%20gop%2019_20.pdf
33/TB-THLTKThông tin ba công khai 03-10-2019
2 Thông báo số 30/TB-THLTK ngày 29/8/2019 của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt về việc Niêm Yết các thông báo công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TB%20niem%20yet%20cac%20TB%20cong%20khai.pdf
File thứ 2: Cam%20ket%20chat%20luong%20GD(1).pdf
File thứ 3: Thong%20tin%20chat%20luong%20GD%20thuc%20te.pdf
File thứ 4: Thong%20tin%20CSVC.pdf
File thứ 5: Doi%20ngu%20nha%20giao%2CCBQL%20va%20NV.pdf
30/TB-THLTKThông tin ba công khai 29-08-2019
3 Thông tin ba công khai tháng 6 năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cam%20ket%20chat%20luong%20GD.pdf
File thứ 2: cong%20khai%20TT%20chat%20luong%20GD.pdf
File thứ 3: CSVC.pdf
File thứ 4: TB%20doi%20ngu%20CBGVNV.pdf
 Thông tin ba công khai 01-07-2019
4 Thông báo về việc niêm yết các thông báo công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TB%20niem%20yet%20cong%20khai%20theo%20TT.pdf
 Thông tin ba công khai 01-07-2019
5 Biên bản giám sát bữa ăn bán trú của học sinh năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bb_giam_sat_bt_nh_18-19_2610201810.pdf
 Thông tin ba công khai 26-10-2018
6 Thông tin ba công khai tháng 6 năm 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cam_ket_clgd_119201814.pdf
File thứ 2: thong_tin_clgd_119201814.pdf
File thứ 3: thong_tin_csvc_119201814.pdf
File thứ 4: thong_tin_doi_ngu_119201814.pdf
 Thông tin ba công khai 11-09-2018
7 Thông báo về việc Niêm yết các thông cáo công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongbaocongkhai00017920189_119201814.pdf
File thứ 2: tbchatluonggd7920189_119201814.pdf
File thứ 3: chatluonggd7920189_119201814.pdf
File thứ 4: csvc7920189_119201814.pdf
File thứ 5: doingu00017920189_119201814.pdf
 Thông tin ba công khai 07-09-2018

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích