Chào mừng bạn đến với website TH Lý Thường Kiệt

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn số 07/HD-UBND v/v nâng lương, phụ cấp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd-gui-cac-don-vi_04012022.pdf
Số: 07/HD-UBNDThông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  10-12-2021
2 Thông báo nâng lương tháng 11 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t11_28102021.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  28-10-2021
3 Thông báo nâng lương tháng 9
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nang-t9_28102021.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  01-09-2021
4 Giảm dự toán năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giam-dt_28102021.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  25-08-2021
5 Thông báo nâng lương tháng 8 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nan-t8_28102021.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  10-08-2021
6 Bổ xung dự toán năm 2021 đợt 2 ( thực hiện cải cách tiền lương)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bs-dt_29102021.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  05-05-2021
7 Công khai bổ sung dự toán NSNN đợt 1 năm 2021 của trường tiểu học Lý Thường Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ubnd-quan-long-bien_09052021.pdf
File thứ 2: uy-ban-nhan-dan_09052021.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  05-05-2021
8 Thông báo các khoản thu tháng 4 năm 2021 Số 22/ TB-THLTKThông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  01-04-2021
9 Công khai dự toán NSNN năm 2021 của trường tiểu học Lý Thường Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai_23022021.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  25-01-2021
10 Công khai nâng lương thường xuyên, nâng sớm, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nang-cae-nam_28102021.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  05-01-2021
11 Thông báo các khoản đóng góp Tháng 1 năm học 2020-2021 tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ubnd-quan-long-bien_09012021.pdf
TB 01/TB-THLTKThông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  04-01-2021
12 Công khai báo cáo số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: q3-610_11112020.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  12-10-2020
13 Thông báo các khoản thu chi năm học 2020-2021 tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: truong-tieu-hoc-ly-thuong-kiet_01102020.pdf
Số 30/TB-LTKThông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  29-09-2020
14 Kế hoạch triển khai các khoản thu chi năm học 2020-2021 tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: truong-th-ly-thuong-kiet_01102020.pdf
Số 27/KH -THLTKThông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  28-09-2020
15 Công khai giảm dự toán NSNN năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giam-277_11112020.pdf
 Thông tin công khai tài chính - Chính sách- Chế độ  28-07-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích