Hội khỏe Phù Đổng cấp trường


Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11


Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10


Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022


Các hoạt động năm học 2021-2022


Các hoạt động năm học 2020-2021


Ảnh tuyển sinh


Bế giảng năm học 2015 - 2016


Hội thi Phụ trách Sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan năm học 2015 - 2016


Hội thi tìm hiểu Lịch sử năm học 2015 -2016


105