Chào mừng bạn đến với website TH Lý Thường Kiệt

Có 28 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KẾ HOẠCH Kiểm tra định kỳ cuối học kì I năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cuoi-hki-1_20122021.pdf
Số: 77 /KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 17-12-2021
2 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2122_ke-hoach-luu-tru-dien-tu_20122021.pdf
Số: 76/KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 07-12-2021
3 KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên- Năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh70_23122021.pdf
70/KH - THLTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 13-11-2021
4 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến Trường TH Lý Thường Kiệt năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-20-11_09112021.pdf
Số 71/ KH- TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 09-11-2021
5 Kế hoạch Tổ chức hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-20-11_09112021.pdf
70/KH - THLTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 08-11-2021
6 Thông báo số 36 về Thực hiện xây dựng và cải tạo trường TH Lý Thường Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao_27102021.pdf
Số 36/TB-THLTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 20-10-2021
7 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-phong-chong-thien-tai-1_20122021(1).pdf
Số: 61/KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 14-10-2021
8 KẾ HOẠCH Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021 - 2022 Số: 62 /KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 14-10-2021
9 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-sang-kien-kinh-nghiem_20122021.pdf
60/KH - THLTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 12-10-2021
10 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-ktnb-nam-hoc-2021-2022-nop-pgd-55-xong_21102021.doc
Số:57/KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 11-10-2021
11 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-ktnb-nam-hoc-2021-2022-nop-pgd-55-xong_20122021.doc
Số: 57 /KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 11-10-2021
12 Kế hoạch Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trường tiểu học Lý Thường Kiệt năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh54_23122021.pdf
Số: 54/KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 08-10-2021
13 KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế phối hợp giữa BGH và BCH công đoàn Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 61-kh-thuc-hien-qc-phoi-hop-bgh-bchcd-1_20102021.doc
Số: 55 /KH-BGH-BCHCĐVăn bản chỉ đạo nhà trường 07-10-2021
14 KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm học 2021 – 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chua-in-kh-hoat-dong-cua-bcd-1_20102021.docx
Số:54/KH–BCĐ Văn bản chỉ đạo nhà trường 06-10-2021
15 KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế dân chủ trường học năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5102021-kh-thuc-hien-qcdc-2021-2022_20102021.doc
Số:54/KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 06-10-2021
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích