Chào mừng bạn đến với website TH Lý Thường Kiệt

Có 18 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến Trường TH Lý Thường Kiệt năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-20-11_09112021.pdf
Số 71/ KH- TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 15-11-2021
2 Kế hoạch Tổ chức hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-20-11_09112021.pdf
70/KH - THLTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 08-11-2021
3 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế Chuyên môn của trường TH Lý Thường Kiệt Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thltk-quy-che-cm-21-22_22102021.docx
 Văn bản chỉ đạo nhà trường 22-10-2021
4 Thông báo số 36 về Thực hiện xây dựng và cải tạo trường TH Lý Thường Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao_27102021.pdf
Số 36/TB-THLTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 20-10-2021
5 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thi-dua-1410-1_21102021.docx
Số: /KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 13-10-2021
6 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-ktnb-nam-hoc-2021-2022-nop-pgd-55-xong_21102021.doc
Số:57/KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 11-10-2021
7 KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế phối hợp giữa BGH và BCH công đoàn Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 61-kh-thuc-hien-qc-phoi-hop-bgh-bchcd-1_20102021.doc
Số: 55 /KH-BGH-BCHCĐVăn bản chỉ đạo nhà trường 07-10-2021
8 KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm học 2021 – 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chua-in-kh-hoat-dong-cua-bcd-1_20102021.docx
Số:54/KH–BCĐ Văn bản chỉ đạo nhà trường 06-10-2021
9 KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế dân chủ trường học năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5102021-kh-thuc-hien-qcdc-2021-2022_20102021.doc
Số:53/KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 06-10-2021
10 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thltk-kh-giao-duc-bvmt-2021-2022_22102021.doc
49/KH - TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 04-10-2021
11 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: th-ltk-_ke-hoach-de-an-vhux_05112021.doc
Số: 50 /KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 04-10-2021
12 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện cổng thông tin điện tử năm học 2021 – 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-ttdt21-22-moi_21102021.doc
Số: 47 /KH-TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 01-10-2021
13 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện, học sinh tích cực - Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: th-ltk-kh-hoc-sinh-sinh-vien-20-21-22_22102021(1).docx
48/KH - TH LTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 01-10-2021
14 KẾ HOẠCH Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021 – 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-kiem-dinh-chat-luong-nam-hoc-2021-1_20102021.docx
Số: 45/KH - THLTKVăn bản chỉ đạo nhà trường 29-09-2021
15 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 21-22-kh-to-chuc-hoi-nghi-cbvc-chuan_20102021.doc
Số: 46/KHLT-BGH-CĐVăn bản chỉ đạo nhà trường 29-09-2021
12