Tham quan Hoàng thành Thăng Long - Trang trại GD Phù Đổng Green Park


Hội giảng - chuyên đề năm học


Hội khỏe Phù Đổng


Ngày Hội đọc sách


Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận 2022-2023


Kết nạp đội năm học 2022-2023


Ảnh chuyên môn( Chuyên đề, Thi GV giỏi, Sinh hoạt CM)


Bế giảng năm học 2015 - 2016


Hội thi Phụ trách Sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan năm học 2015 - 2016


Hội thi tìm hiểu Lịch sử năm học 2015 -2016


Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022


Các hoạt động năm học 2021-2022


Các hoạt động năm học 2020-2021


Ảnh tuyển sinh