Chào mừng bạn đến với website TH Lý Thường Kiệt

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT về đánh giá đơn vị học tập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt22_25112021.pdf
22/2020/TT-BGD&ĐTNghị Quyết - Chỉ thị - Quyết định 25-11-2021
2 Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong-dan-lien-nganh-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19_02112021.pdf
3668/HDLN:SGDĐT - YTNghị Quyết - Chỉ thị - Quyết định 29-10-2021
3 Kế hoạch và Quyết định triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-05-bcn-ctr-01-trien-khai-bo-tieu-chi-chuyen-nghiep_1signed-2_07102021.pdf
File thứ 2: qd-264-qulb-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-su-chuyen-nghiep-cua-can-bo_1signed-1_07102021.pdf
số 264-QĐ/QU và số 05-KH/BCNNghị Quyết - Chỉ thị - Quyết định 07-10-2021
4 Nghị quyết cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện chương trình sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 04-2021-nq-hdndsigned-quy-che-ho-tro-thuc-hien-sua-hoc-duong_15102021_18102021.pdf
04/2021/NQ-HĐNDNghị Quyết - Chỉ thị - Quyết định 04-10-2021
5 Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố HN năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-2021-nq-hdndsigned-quy-dinh-muc-tran-hp_15102021_18102021.pdf
05/2021/NQ-HĐNDNghị Quyết - Chỉ thị - Quyết định 04-10-2021
6 Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20210920_230039_2021_09_20_1632151601_ctub-22-2021_signed_21092021.pdf
Chỉ thị số 22/CT-UBNDNghị Quyết - Chỉ thị - Quyết định 21-09-2021
7 Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 20/9/2021 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 - 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021_09_20_1632128150_ctub-21-2021_signed_20092021.pdf
Chỉ thị số 21/CT-UBNDNghị Quyết - Chỉ thị - Quyết định 20-09-2021
8 Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch COVID 19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ct17_25072021.pdf
Chỉ thị số 17/CT-UBNDNghị Quyết - Chỉ thị - Quyết định 24-07-2021
9 Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt và thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 2 lớp 6 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 396-ubnd-tp-qdub-1814-2021-01_signed-phe-duyet-dm-sgk-lop-6-tu-nh21-22_26042021.pdf
File thứ 2: tp-thong-bao-danh-muc-sach-giao-khoa-duoc-thanh-pho-phe-duyet_cu-ongnt-23-04-20_26042021.pdf
 Nghị Quyết - Chỉ thị - Quyết định 26-04-2021