Chào mừng bạn đến với website TH Lý Thường Kiệt
Thứ năm, 13/1/2022, 11:40
Lượt đọc: 40

CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2022)


            Hòa chung không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022). Chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để tìm hiểu ý nghĩa ra đời và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong suốt 92 năm qua.

          Trải qua 92 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.
Nhìn lại lịch sử từ giữa thế kỷ XIX khi đất nước chưa có Đảng lãnh đạo để thấy, mặc dù nhân dân, dân tộc ta đã dũng cảm vùng lên không chịu khuất phục trước sự xâm lược, áp bức, đè nén của chủ nghĩa thực dân nhưng không thành công. Vào mùa xuân năm 1930, trước yêu cầu khách quan của các mạng Việt Nam, với cương vị là phái viên của Quốc tế Cộng Sản, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng của ba nước Đông Dương, từ ngày 06/01/1930 đến 03/02/1930 Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc).


                             Tranh vẽ về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930)
Hội nghị thành lập Đảng mang tầm vóc lịch sử, ý nghĩa to lớn như một Đại hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác - Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.
  Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam - Một Đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ Đảng viên kiên trung, nguyện suốt đời hy sinh cho lý tưởng của Đảng, cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Với ý nghĩa lớn lao và tầm vóc lịch sử đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết định lấy ngày 03/02 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  Chỉ sau 15 năm từ năm 1930 đến năm 1945, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc ta làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vẻ vang, đập tan xiềng xích nô lệ của Thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ngày 02/09/1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước đầu tiên ở Đông Nam Á.
 Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, cách mạng Việt Nam đối phó với “Thù trong giặc ngoài” cộng với giặc đói, giặc dốt lan tràn khắp cả nước đưa đất nước rơi vào tình thế cấp bách như “Ngàn cân treo sợi tóc”. Song với đường lối cách mạng tự chủ, độc lập và sáng tạo, Đảng ta đã bình tĩnh, tự tin chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh đến bến bờ thắng lợi.
Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.
92 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 30 năm đổi mới, diện mạo đất nước có sự khởi sắc, chúng ta đã gặt hái được những thành quả và thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, đặc biệt quốc phòng - an ninh được giữ vững, vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Vì vậy chúng ta luôn tự hào về Đảng quang vinh và biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và Người cũng để lại cho dân tộc ta sự nghiệp cách mạng vẻ vang và di sản vô cùng quý giá đó là tư tưởng và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.
             Tự hào và biết ơn Đảng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi Cán bộ Đảng viên của trường Tiểu học Lý Thường Kiệt nguyện nêu cao ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước, nguyện tin tưởng và đi theo ánh sáng của Đảng soi đường, đoàn kết nhất trí để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cùng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021- 2022 và các năm học tiếp theo, xây dựng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công mới.
                                                                                        
 
Tác giả:      Cô giáo Hà Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152